LẮP MẠNG VNPT CẦN THƠ

 10:32 27/10/2023        Lượt xem: 1769

LẮP MẠNG VNPT CẦN THƠ
ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG CÁP QUANG VNPT CẦN THƠ
 

✅Gói cước Internet VNPT

 

✔‎ Gói HomeNet 2 (150Mbps; IP động)

 • Tốc độ: 150Mbps
 • Giá: 180.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.080.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.160.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet 3 (200Mbps; IP động)

 • Tốc độ: 200Mbps
 • Giá: 209.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.254.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.508.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet 4 (250Mbps; IP động)

 • Tốc độ: 250Mbps
 • Giá: 219.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.314.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.628.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet 5 (300Mbps; IP động)

 • Tốc độ: 300Mbps
 • Giá: 249.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.494.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.988.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet 6 (500Mbps; IP động)

 • Tốc độ: 500Mbps
 • Giá: 350.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (2.100.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (4.200.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.✅Gói cước Internet VNPT IP Tĩnh  

 

✔‎ Gói HomeNet 3+ (200Mbps; 01 IP Tĩnh)

 • Giá: 429.000 đ/th (209.000 đ/th + 220.000 đ/th)
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng: 2.794.000đ (1.254.000đ+1.540.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng: 5.588.000đ (2.508.000đ+3.080.000)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • IP Tĩnh trong gói không áp dụng khuyến mãi 6th+1/12th+2


✔‎ Gói HomeNet 4+ (250Mbps; 01 IP Tĩnh)

 • Giá: 439.000đ/th (219.000 đ/th + 220.000 đ/th)
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng: 2.854.000đ (1.314.000đ+1.540.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng: 5.708.000đ (2.628.000đ+3.080.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian lắp đặt < 48h00
 • IP Tĩnh trong gói không áp dụng khuyến mãi 6th+1/12th+2


✔‎ Gói HomeNet 5+ (300Mbps; 01 IP Tĩnh)

 • Giá: 469.000đ/th (249.000 đ/th + 220.000 đ/th)
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng: 3.034.000đ (1.494.000đ+1.540.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng:6.068.000đ (2.988.000đ+3.080.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • IP Tĩnh trong gói không áp dụng khuyến mãi 6th+1/12th+2


✔‎ Gói HomeNet 6+ (500Mbps; 01 IP Tĩnh)

 • Giá: 570.000đ/th (350.000 đ/th + 220.000 đ/th)
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng:3.640.000đ (2.100.000đ+1.540.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng:7.280.000đ (4.200.000đ+3.080.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • IP Tĩnh trong gói không áp dụng khuyến mãi 6th+1/12th+2


✅Gói cước Internet wifi (lầu, diện tích rộng)

✔‎ 
Gói HomeMesh 2 (150Mbps; IP động)

 • Giá: 210.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.260.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.520.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Có thêm 01 wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh 3 (200Mbps; IP động)

 • Giá: 239.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.434.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.868.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Có thêm 01 wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh 4 (250Mbps; IP động)

 • Giá: 249.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.494.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.988.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Có thêm 02 wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh 5 (300Mbps; IP động)

 • Giá: 309.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.854.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.708.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Có thêm 03 wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian lắp đặt < 48h00


✔‎ Gói HomeMesh 6 (500Mbps; IP động)

 • Giá: 430.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (2.580.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (5.160.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • Có thêm 03 wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✅ Gói cước Internet VNPT và TV thông minh:

✔‎ 
Gói HomeNet1 TV App  (100Mbps; IP động)

 • Giá: 185.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.110.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.220.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp trên TV thông minh
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet2 TV App  (150Mbps; IP động)

 • Giá: 200.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.200.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.400.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp trên TV thông minh
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet3 TV App  (200Mbps; IP động)

 • Giá: 229.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.374.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.748.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp trên TV thông minh
 • Thời gian lắp đặt < 48h00


✔‎ Gói HomeNet4 TV App  (250Mbps; IP động)

 • Giá: 239.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.434.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.868.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp trên TV thông minh
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet5 TV App  (300Mbps; IP động)

 • Giá: 269.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.614.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.228.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp trên TV thông minh
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✅ Gói cước Internet VNPT và TV thường:
✔‎ Gói HomeNet1 TV Box  (100Mbps; IP động)

 • Giá: 215.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.290.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.580.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet2 TV Box  (150Mbps; IP động)

 • Giá: 230.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.380.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.760.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeNet3 TV Box  (200Mbps; IP động)

 • Giá: 259.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.554.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.108.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thời gian lắp đặt < 48h00

✔‎ Gói HomeNet4 TV Box  (250Mbps; IP động)

 • Giá: 269.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.614.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.228.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.

✔‎ Gói HomeNet5 TV Box  (300Mbps; IP động)

 • Giá: 299.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.794.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.588.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.

wifi phụ Mesh và TV thông minh:

 

✔‎ Gói HomeMesh1 TV App  (100Mbps; IP động)

 • Giá: 205.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.230.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.460.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp lên TV thông minh (xem đài).
 • Thêm 01 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh2 TV App  (150Mbps; IP động)

 • Giá: 230.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.380.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.760.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp lên TV thông minh (xem đài).
 • Thêm 01 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh3 TV App  (200Mbps; IP động)

 • Giá: 259.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.554.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.108.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp lên TV thông minh (xem đài).
 • Thêm 01 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh4 TV App  (250Mbps; IP động)

 • Giá: 269.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.614.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.228.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp lên TV thông minh (xem đài).
 • Thêm 02 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh5 TV App  (300Mbps; IP động)

 • Giá: 329.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.974.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.948.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV App là ứng dụng MyTV cài trực tiếp lên TV thông minh (xem đài).
 • Thêm 03 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
✅ Gói cước Internet VNPT + Cục wifi phụ Mesh và TV thường:
 

✔‎ Gói HomeMesh1 TV Box  (100Mbps; IP động)

 • Giá: 235.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.410.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.820.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thêm 01 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 

✔‎ Gói HomeMesh2 TV Box  (150Mbps; IP động)

 • Giá: 260.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.560.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.120.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thêm 01 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh3 TV Box  (200Mbps; IP động)

 • Giá: 289.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.734.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.468.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thêm 01 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh4 TV Box  (250Mbps; IP động)

 • Giá: 299.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.794.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (3.588.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thêm 02 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✔‎ Gói HomeMesh5 TV Box  (300Mbps; IP động)

 • Giá: 359.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (2.154.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (4.308.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • TV Box là bộ giải mã kèm theo cho TV thường.
 • Thêm 03 cục wifi phụ Mesh (lầu, diện tích rộng)
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.


✅ Gói cước Internet  + Camera:


✔‎ Gói HomeCam1 Indoor (100Mbps; IP động)

 • Giá: 205.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.230.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.460.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • 01 Camera trong nhà (Camera Indoor).
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • Lưu ý: Nếu bạn muốn nhiều Camera hơn, thì: 40.000đ/CamIndoor; 60.000đ/CamOutdoor.


✔‎ Gói HomeCam1 Outdoor (100Mbps; IP động)

 • Giá: 225.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.350.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.700.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • 01 Camera ngoài trời (Camera Outdoor).
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • Lưu ý: Nếu bạn muốn nhiều Camera hơn, thì: 40.000đ/CamIndoor; 60.000đ/CamOutdoor.


✔‎ Gói HomeCam2 Indoor (150Mbps; IP động)

 • Giá: 220.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.320.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.640.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • 01 Camera trong nhà (Camera Indoor).
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • Lưu ý: Nếu bạn muốn nhiều Camera hơn, thì: 40.000đ/CamIndoor; 60.000đ/CamOutdoor.


✔‎ Gói HomeCam2 Outdoor (150Mbps; IP động)

 • Giá: 240.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng tặng thêm 01 tháng (1.440.000đ)
 • Đóng trước 12 tháng tặng thêm 02 tháng (2.880.000đ)
 • Phí lắp đặt 300k/lần
 • Dịch vụ GreenNet (nếu đk)
 • 01 Camera ngoài trời (Camera Indoor).
 • Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT tối thiểu 24 tháng.
 • Lưu ý: Nếu bạn muốn nhiều Camera hơn, thì: 40.000đ/CamIndoor; 60.000đ/CamOutdoor.
Tin liên quan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây